7.18.2006

PASSAGE


passage, originally uploaded by busalshots.

dinadadaan-daanan mo lang ako pero... naisip mo ba kung gaano ka kahalaga sa 'kin?

or it might be you're afraid to go, afraid to go... but you got to follow your road or you'll never know

2 comments:

Unknown said...

hmmm, ang linis ah, saan ito, kanina ko pa iniisip.

Marco said...

sa MoA po! gabi na kaya nilinis na hehe