6.13.2006

PAMPANG


pampang, originally uploaded by busalshots.

tatakbo, tatalon, lalangoy at magsasaya

there's no fun in swimming the wrong beach