4.11.2006

UULITIN


kung ganyan ka lang palagi... mauulit pa natin 'to

you'll definitely go back to experience this