4.24.2006

BLOOM


bloom, originally uploaded by busalshots.

aalalayan kita... ang iyong pag-usbong ako ang makakakita

the thing that wont die in me... grows in you