8.19.2005

HIMALA


bago nag-hallelujah... nagkaroon ng himala

for every mountain there is a miracle
- robert h. schuller


pangarap ko'y makita kang naglalaro sa buwan

inalay mo sa akin ang gabing walang hangganan

(hindi mahanap/'di mahagilap) sa lupa ang pag-asa
nakikiusap (na lang/ sa buwan)

himala, kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala?
kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala?

pangarap ko'y liwanag ng umaga naglalambing sa iyong mga mata

No comments: