1.25.2005

STORIES


wala nang inspirasyon sa unang istorya...
punta na tayo sa pangalawa

just go with the flow...hope you'll like how the ending goes