1.20.2005

FILL ME IN


mauna ka na... masikip na eh!
sige...sanay naman ako

sorry! you can't come with me no more...
(hendits LADY MUSIC ondi outside-ah...cumming 2 di homestretch!)