5.08.2006

SKIN


skin, originally uploaded by busalshots.

bakit parang ang gaan-gaan ko kapag nandyan ka?

just the thought of you... makes me stop before I begin
’cause i’ve got you under my skin
- frank sinatra


hindi ko alam kung ano yan basta wala na 'yang laman ewan kung nagpapalit ng balat o namatay at naiwang ganyan... sa bundok ko po nakunan yan, sinuwerte lang sa tama ng flash hehe

No comments: