3.01.2005

FRESH NGA


aywan ko sa inyo pero tawa ako ng tawa nang makita ko ang fresh buko! tinanong ko pa mismo ung tindera kung may buko... hahahaha!

hey! i'd like to try all of these refreshments... except the clear one


6 comments:

stranger7800 said...

syet, nakakauhaw!!! ganda ng kuha, very kolorpul!

Ver said...

Ayos yung fresh buko. Parang fresh H20. :)

Marco said...

hahaha... that's the quiz pare!

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.