12.17.2004

ABDUCTION


ayoko na! dalhin nyo na lang ako sa ibang planeta


ouch! its that blinding light again... hello! anybody there?