11.24.2004

9am


Mas masaya siguro kung tuwing umaga ay nagkikita tayo.

ya see that building on the far right? .... yeah that one!
.... nothing interesting there.